Cornelius Jacobsz. May

Nederlands ontdekkingsreiziger
Nieuw-Nederland
1662 1725 Neobelgii Allard Ottens³.jpg

Nederzettingen:

Forten:

Patroonschappen:
Rensselaerswijck
Colen Donck


Gouverneurs van Nieuw-Nederland:
Cornelius Mey (1620-1625)
Willem Verhulst (1625-26)
Pierre Minuit (1626-33)
Wouter van Twiller (1633-38)
Willem Kieft (1638-47)
Peter Stuyvesant (1647-64)
Anthony Colve (1673-74)
Cornelis van Steenwijck (1676) (Acadië)


Luitenant-gouverneurs van de Zuidrivier kolonie:
Johan Paul Jaquet (1655-?)
Alricks (?)
Hinnojosn (?)
Mr. Beekman (1659-1664)

Belangrijke personen:
Jacob Binckes
Adriaen van der Donck
Cornelis Evertsen de Jongste
Kiliaen van Rensselaer
Brant van Slichtenhorst
Cornelis van Tienhoven
Willem Usselincx

Cornelius Jacobsz. May was een Nederlandse schipper, (bont)handelaar, scheepseigenaar en ontdekkingsreiziger die eind zestiende, begin zeventiende eeuw leefde. May en zijn collega-schipper Adriaen Jorisz Thienpont waren de eerste leiders van de kolonie Nieuw-Nederland, die vanaf 1621 langzaamaan gestalte begon te krijgen in de stroomgebieden van de Noord-Amerikaanse rivieren Hudson River, Delaware River en Connecticut River.

LevensloopBewerken

May (ook gespeld als Mey of Meij) maakte diverse ontdekkingsreizen en verhandelde vooral het bont dat hij kocht van lokale bonthandelaren. Met zijn schip, de Nieu Nederlandt vertrok hij op 30 maart 1624 van Amsterdam naar Nieuw Nederland. Aan boord waren een dertigtal families, de meeste afkomstig uit Wallonië in de zuidelijke Nederlanden. Deze mensen waren door de West-Indische Compagnie (WIC) als kolonisten geworven, door hen vrije overtocht naar de Nieuwe Wereld te bieden, waar hen gratis een stuk grond, zaaigoed en levende have ter beschikking werd gesteld om een boerenbedrijf te beginnen. Door de kolonistenfamilies te verspreiden over de regio hoopte de WIC de Nederlandse claim op het gehele gebied internationaal kracht bij te zetten.

Gouverneur van Nieuw-Nederland
1624
Opvolger:
Willem Verhulst