Consummatie

Consummatie is de voltrekking van een huwelijk door de eerste geslachtsgemeenschap van een gehuwd paar, niet te verwarren met de huwelijksvoltrekking door bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand of een kerkelijke autoriteit. Consummatie vindt plaats gedurende de huwelijksnacht. De consummatie kan in specifieke gevallen worden uitgesteld, zoals bij trouwen met de handschoen of bij een kinderhuwelijk.

Illustratie uit het Middeleeuwse boek Tacuinum Sanitatis.

In het canoniek recht wordt een (nog-)niet-geconsummeerd (platonisch) huwelijk beschouwd als een niet-voltrokken huwelijk en kan daarom nietig verklaard worden.[1] Zo kon in de middeleeuwen de paus het huwelijk van Anna van Bretagne en Maximiliaan I ontbinden doordat dit niet geconsummeerd was.

GeschiedenisBewerken

In het Romeinse Rijk was het gebruikelijk dat Romeinse meisjes op jonge leeftijd trouwden.[bron?] Dergelijke huwelijken werden dan meestal pas op latere leeftijd geconsummeerd. Dat geldt ook voor latere perioden en andere (bijvoorbeeld islamitische) culturen, waarin meisjes uit de hogere standen om economische redenen werden uitgehuwelijkt.

EtymologieBewerken

Het woord consummatie (het afgeleide werkwoord is consummeren) is ontleend aan het Latijnse woord 'consummare', dat 'voltrekken' of 'voltooien' betekent. Consummatie en consummeren dienen niet verward te worden met consumptie en het bijbehorende werkwoord consumeren (met één 'm', van het Latijnse 'consumere' met het accent op de u).

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken