Constante kosten

Constante kosten of vaste kosten is een begrip binnen de bedrijfseconomie. Het zijn kosten die niet variëren met de omvang van de productie (voor bedrijven) of met gebruik (voor consumenten). Constante kosten kunnen wel degelijk variëren met andere variabelen dan de productie, bijvoorbeeld met de inflatie.

Een voorbeeld van constante kosten zijn de afschrijvingskosten van een bepaalde machine, die maximaal 5000 producten kan maken. Of de machine 100 of 1000 producten produceert maakt voor de afschrijvingskosten niet uit. Deze kosten zijn dus constant. Overigens is het ook mogelijk om naar rato van het gebruik af te schrijven.

Constante kosten zijn vaak constant binnen een bepaalde bandbreedte. Als de bandbreedte wordt overschreden stijgen ook de constante kosten. Indien de fabrikant uit het voorbeeld 6000 producten wil maken, zal hij een nieuwe machine moeten aanschaffen.

Constante kosten maken onderdeel uit van een indeling naar kosten in relatie tot productieomvang. Vaak wordt hierbij de volgende indeling gehanteerd: