Conseil de la République

eerste kamer van het Franse Parlement onder de Vierde Republiek (1946-1958)

De Conseil de la République (Nederlands: Raad van de Republiek) was de benaming van het hogerhuis van het Parlement van Frankrijk (Parlement français) tijdens de Vierde Franse Republiek.

Auguste Champetier de Ribes
Gaston Monnerville

Met de instelling van de Vierde Republiek (1946) verdween de Senaat (Sénat) als hogerhuis van het Franse parlement. Hiervoor in de plaats kwam de Conseil de la République. In tegenstelling tot de Senaat van de Derde Franse Republiek, bezat de Conseil de la République aanvankelijk slechts adviserende, en geen wetgevende bevoegdheden. Auguste Champetier de Ribes (1882-1947), van de christendemocratische Mouvement Républicain Populaire (MRP, Republikeinse Volksbeweging), werd op 27 december 1946 tot eerste voorzitter van de Conseil de la République gekozen, maar werd door ziekte verhinderd deze functie uit te oefenen. Op 18 maart 1947 werd Gaston Monnerville (Parti Radical-Socialiste) tot voorzitter van de Conseil de la République gekozen.

In 1954 werd een wetswijziging doorgevoerd waardoor de Conseil de la République wetgevende macht verwierf.

In oktober 1958, nog vóór de stichting van de Vijfde Franse Republiek, werd de Conseil de la République vervangen door de Senaat (Sénat).

Lijst van voorzitters van de Conseil de la République Bewerken

Persoon periode partij opmerking
Auguste Champetier de Ribes 27 december 1946 - 6 maart 1947 MRP Kon wegens ziekte
het ambt van voorzitter
niet naar behoren
vervullen.
Gaston Monnerville 18 maart 1947 - 4 oktober 1958 PRS Was nadien tot
2 oktober 1968
voorzitter van de
Senaat.

Zie ook Bewerken