Conjugatie (genetica)

genetica

Conjugatie is de overdracht van DNA van de ene cel op een andere cel, en een van de vormen van genetische uitwisseling.

Schematische weergave van conjugatie bij bacteriën

Bij dit proces vormen twee bacteriecellen tijdelijk een verbinding via de zogenaamde sekspili, waardoor plasmiden van de ene naar de andere bacterie gaan. Conjugatie wordt wel omschreven als 'bacteriële seks'. Het is geen echte seks omdat er geen samensmelting plaatsvindt van gameten die een zygote kunnen vormen.

Conjugatie treedt op bij bacteriën, en is naast transductie en transformatie een van de manieren van genetische uitwisseling.