Confuciustempel van Nanjing

De Confuciustempel van Nanjing is de offerplaats van Confucius in de Chinese stad Nanjing. Tijdens de Jin-dynastie werd er een belangrijke amtenarenschool hier opgericht. Het onderwijs werd uitgebreid tijdens de Zuidelijke Tang-dynastie. Het hele complex heeft dus behalve een confuciustempel ook belangrijke ambtenaren/mandarijnenscholen waar klassieke Chinese amtenarenexamens werden gehouden.

Confuciustempel van Nanjing
Confuciustempel van Nanjing
paifang van de tempel
Naam (taalvarianten)
Vereenvoudigd 南京夫子庙
Traditioneel 南京夫子廟
Pinyin nánjīng fūzi miào
Wade-Giles Nan-ching Foo-tzu-miao
Jyutping (Standaardkantonees) naam4 ging1 fu1 zi2 miu6
Standaardkantonees Naam King Foe Chie Miew
HK-romanisatie (Standaardkantonees) Nam King Fu Chi Miu
Dapenghua Naam Kang Foe Chie Miew
Andere benamingen Fuzimiao 夫子庙