Concentratiegraad

De concentratiegraad is een maatstaf voor de mate van concurrentie in een sector. De n-de concentratiegraad wordt gedefinieerd als het marktaandeel van de grootste n ondernemingen in een sector. De mate van concurrentie wordt dan gedefinieerd als 1/concentratiegraad.

Bijvoorbeeld: we hebben een sector waarvoor geldt:

 • Bedrijf A: marktaandeel van 40%
 • Bedrijf B: marktaandeel van 30%
 • Bedrijf C: marktaandeel van 20%
 • Bedrijf D: marktaandeel van 10%

Dan geldt:

 • 1-ste concentratiegraad = 40% 1-ste mate van concurrentie = 1/40% = 100/40 = 2,5
 • 2-de concentratiegraad = 40% + 30% = 70% 2-de mate van concurrentie = 1/70% = 1,43
 • 3-de concentratiegraad = 90% 3-de mate van concurrentie = 1,11
 • 4-de concentratiegraad = 100% 4-de mate van concurrentie = 1
 • n-de concentratiegraad = 100% n-de mate van concurrentie = 1 (n>4)

Er gelden een aantal wetmatigheden:

Voor zuivere concurrentie geldt:

 • n = ∞
 • n-de concentratiegraad = 0
 • n-de mate van concurrentie = ∞

Voor een monopolie geldt:

 • n = 1
 • n-de concentratiegraad = 1 (=100%)
 • n-de mate van concurrentie = 1

Voor een zuiver duopolie geldt:

 • marktaandeel A en B = 50%
 • n = 2
 • 1-ste concentratiegraad = 50%
 • 1-ste mate van concurrentie = 2
 • n-de concentratiegraad = 1 (n>1)
 • n-de mate van concurrentie = 1 (n>1)

Voor een zuivere oligopolie geldt:

 • marktaandeel van ieder bedrijf = 1/m
 • n = m
 • i-de concentratiegraad= i/m (i<m of i=m)
 • i-de mate van concurrentie = m/i (i<m of i=m)
 • i-de concentratiegraad = 1 (i>m of i=m)
 • i-de mate van concurrentie = 1 (i>m of i=m)

Verder geldt: Als er m bedrijven zijn:

 • n-de concentratiegraad = m-de concentratiegraad (m>n en m=n)
 • n-de mate van concurrentie = m-de mate van concurrentie (m>n en m=n)