Computertaal is een verzamelnaam voor alle kunstmatige talen die door mensen wordt gebruikt in de omgang met computers. Het gaat hier om een informele term, die geen onderdeel is van het spraakgebruik van computerspecialisten. Zij hebben echter wel vaktermen voor bepaalde soorten computertalen:

Andere criteria voor indeling zijn bijvoorbeeld:

Grenzen tussen deze categorieën zijn niet duidelijk te trekken; er is eerder sprake van landschappen van mogelijke kenmerken, waar elke taal ergens in geplaatst kan worden.

Er bestaan tienduizenden computertalen, waarvan de meeste overigens niet meer gebruikt worden. De meeste talen maken een evolutie door, waarbij verschillende versies ontstaan die soms sterk kunnen verschillen. Ook zijn vrijwel altijd andere talen als voorgangers en opvolgers aan te wijzen.