Cohesiefonds

Met het Cohesiefonds probeert de Europese Unie de economie van minder welvarende lidstaten op peil te brengen. Doel is een sterk economisch blok te vormen met een stabiele munt: de euro. Gelden uit het fonds kunnen gebruikt worden om de infrastructuur en het milieu te verbeteren. Tussen 2007 en 2013 heeft het fonds ongeveer 347 miljard euro te besteden[1].