Coenobium

Een coenobium (mv: coenobia) is een groep of kolonie van cellen, die een bepaald, min of meer vast aantal cellen met weinig of geen specialisatie bevat. Een coenobium staat op de grens van een echte kolonie van eencelligen, en een enkel (meercellig) organisme.

Het komt voor bij verschillende soorten algen, die vaak zijn omgeven door een geleiachtige massa. Een voorbeeld van niet-beweeglijke coenobia zijn de algen Scenedesmus en Pediastrum. Zij bewegen passief met de waterstroming mee.

Bij sommige soorten zijn de coenobia beweeglijk doordat de cellen flagellen hebben. Een voorbeeld is het groenwier Volvox, dat een coenobium vormt in de vorm van een holle bol.