Coöperatieve Handelsvereniging

De Coöperatieve Handels Vereniging (CHV) is ontstaan als inkooporganisatie voor mengvoeders en kunstmest van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB). Ook van de aangesloten boeren kocht de CHV producten in, zoals granen die in de mengvoeders werden verwerkt.

Het CHV-terrein met de in 1915 ontworpen graansilo, gezien vanaf de Zuidkade in Veghel, 1997

De wortels van de CHV lagen in de aankoopcommissie die door de NCB was opgericht om tegen scherpe voorwaarden in te kopen.

Als eerste had de Boerenbond van Deurne een eigen magazijn voor deze goederen. In 1906 waren er reeds 35 lokale afdelingen van de NCB met een dergelijke voorziening.

In 1911 werd de CHV opgericht die aanvankelijk slechts voor het oosten van de provincie Noord-Brabant was gedacht. Vanaf 1917 bestreek ze de gehele provincie. Eind 1920 waren er 180 afdelingen en 118 magazijnen, en in 1930 betrof het 247 afdelingen en 202 magazijnen.

Oude binnenhaven van Veghel, omstreeks 1960, met rechts de opslagsilo's van de CHV

Het hoofdkantoor van de snel groeiende CHV bevond zich aanvankelijk te Woensel, maar verhuisde al na enkele jaren naar Veghel, waar ook een mengvoederfabriek werd opgericht. Reeds in 1915 verrees te Veghel een zeer grote graansilo, die werd ontworpen door exponent van het "nieuwe bouwen", Jan Wiebenga. Architect Louis Kooken ontwierp de overige bebouwing, rondom de graansilo. De graansilo heeft de status van Rijksmonument, en is volledig gerenoveerd. De keuze voor Veghel had te maken met de gunstige verbindingen dankzij de aanwezigheid van de Zuid-Willemsvaart, het Duits Lijntje en de tramlijn van 's-Hertogenbosch naar Helmond.

Uiteindelijk zou Veghel hierdoor uitgroeien tot een centrum van de voedingsmiddelenindustrie. Later veranderde de naam van de vereniging in Cehave. In 2003 fuseerde Cehave met de Limburgse zusterorganisatie Landbouwbelang tot Cehave Landbouwbelang. In 2010 fuseerde Cehave Landbouwbelang met Agrifirm, een coöperatie met voornamelijk Noord-Nederland als werkgebied. De naam van het nieuwe bedrijf is Agrifirm; het logo is afkomstig van Cehave Landbouwbelang. Daarmee nam Cehave Landbouwbelang afscheid van Veghel als vestigingsplaats, want het nieuwe hoofdkantoor van Agrifirm staat in Apeldoorn.

TriviaBewerken

Het opgeheven Duitse Lijntje, een spoorlijntje dat vroeger van Boxtel via Gennep naar Duitsland liep, werd tot 2004 nog incidenteel gebruikt om goederen van en naar de mengvoederfabriek van Cehave te Veghel te brengen.