Christelijke stroming

theologische, politieke of filosofische interpretatie van het Christendom die niet exclusief is gebonden aan een bepaalde kerk, denominatie of sekte