Hoofdmenu openen

Een operationeel directeur soms aangeduid als COO (chief operating officer) een persoon die binnen een bedrijf of organisatie verantwoordelijk is voor het dagelijks beleid. De operationeel directeur is een topfunctionaris die meestal rechtstreeks rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder of CEO. Afhankelijk van de activiteit van de voorzitter in het bedrijf, kan een operationeel directeur veelal de nummer twee in het bedrijf zijn.

Daar waar andere verantwoordelijke functies in een bedrijf, zoals de financieel directeur, de technisch directeur of IT-directeur, veelal een duidelijke taakafbakening kennen, die over bedrijven en organisaties heen gelijkwaardig is, is de taakverdeling tussen CEO en COO veelal geregeld via een speciale afspraak per gelegenheid (ad-hocregeling) tussen de twee individuen die binnen een organisatie deze taken op zich nemen. De operationeel directeur is een adjunct van de bedrijfsleider, waarbij hij of zij een aantal concrete, dagelijkse verantwoordelijkheden van de laatste overneemt.