Een chemisch analist voert scheikundige analyses uit in een laboratorium. Daarin speelt zowel de vraag "wat zit er in?" als de vraag "hoeveel zit er in?". De "wat"-vraag is het studieterrein van de kwalitatieve analytische scheikunde, de "hoeveel"-vraag wordt bestudeerd in de kwantitatieve analytische scheikunde. de simpelste en goedkoopste techniek die een analist gebruikt is titratie door middel van een kleurindicator. Moeilijkere analysetechnieken zijn potentiometrie; conductometrie; chromatografie en spectroscopie.

Gangbare concentraties bij sporenonderzoek zijn mg/kg of ppm, mg/ton of ppb. Soms wordt zelfs gemeten in het gebied van mg/1000 ton of ppt.

Technieken gebruikt door een chemisch analist bewerken

Zie ook bewerken