Charlestonmechaniek

Het charlestonmechaniek (ook wel snowshoe cymbal, charleston cymbal, charlestonmachine of kortweg charleston genoemd) was een uitvinding uit de jaren twintig van de 20e eeuw. Het was de voorloper van de hihat.[1]

Het slaginstrument bestond uit twee bekkens die op een standaard gemonteerd waren, en waarvan het bovenste door middel van een pedaal tegen het onderste werd geslagen. Het instrument werd voornamelijk aangetroffen in dans- en jazzorkesten. Belangrijkste verschil met de hihat was dat het charlestonmechaniek op een veel lagere standaard was geplaatst en dat dit doorgaans niet met brushes of stokken werd bespeeld. Het charlestonmechaniek dankte zijn naam aan de syncoperingen in de dans 'charleston'.[2]