Chakassische Autonome Socialistische Sovjetrepubliek

De Chakassische Autonome Socialistische Sovjetrepubliek (Russisch: Хакасская Автономная Социалистическая Советская Республика, Chakasskaja Avtonomnaja Sotsialistitsjeskaja Respoeblika) of Chakassische ASSR (Russisch: Хакасская АССР) was een autonome socialistische sovjetrepubliek van de Sovjet-Unie.

Хакасская Автономная Социалистическая Советская Республика
Autonome socialistische sovjetrepubliek binnen de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek
 Chakassische Autonome Oblast 1990 – 1991 Chakassië 
Algemene gegevens
Hoofdstad Abakan
Talen Chakas, Russisch

De Chakassische Autonome Socialistische Sovjetrepubliek ontstond 1990 uit de Chakassische Autonome Oblast. In 1992 ging de Chakassische Autonome Socialistische Sovjetrepubliek op in de autonome republiek Chakassië.