Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) bevat de lijst van alle in Nederland georganiseerde opleidingen voor hoger onderwijs, die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden erkend.

WerkwijzeBewerken

Het permanent bijhouden van opleidingsgegevens is door het ministerie ondergebracht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De DUO zit aan de bron van de informatie, houdt contact met universiteiten, hogescholen en opleidingsinstellingen en met de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (de NVAO).

De uiteindelijke beslissing over het opnemen van een opleiding in het register ligt bij het ministerie zelf, als de geaccrediteerde opleiding ook voldoet aan de "doelmatigheidseisen" van het Ministerie van OCW.

Het register is sinds 19 juni 2007 ook online te raadplegen.

Elke opleiding krijgt een unieke code ("opleidingscode") in de vorm van een getal. Deze opleidingscode wordt gebruikt in communicatie door opleidingsinstellingen in het formaat "croho 99999".

Zie ookBewerken

In Vlaanderen bestaat iets gelijkwaardigs: het Hogeronderwijsregister.

Externe linkBewerken