Categorie:Wikipedia:Verwijderbaar

Beheercategorie
Dit is een beheercategorie, bestemd voor pagina's in de categorienaamruimte.
In deze categorie staan 31 categorieën met daarin pagina's en andere items die genomineerd zijn voor verwijdering. Het getal in de categorienaam geeft de dag aan waarop de pagina genomineerd is voor verwijdering. Zie voor meer uitleg: Wikipedia:Te beoordelen.