Carrefour (tijdschrift)

tijdschrift

Carrefour is een Franstalige publicatie die in 34 gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel wordt verspreid. Het blad is gratis en heeft een oplage van 100.000 exemplaren. Carrefour is fel Fransgezind en roept de Franstalige inwijkelingen in Vlaanderen zich te verzetten tegen wat zij noemt de discriminatie van Franstaligen, daarbij schuwt zij geen vergelijkingen te maken tussen de officiële Vlaamse taalpolitiek en het nazisme. Verder wordt er gepleit voor de aanhechting van de Vlaamse gemeenten met taalfaciliteiten bij het Brussels gewest en de verdere uitbreiding van deze faciliteiten naar een hoop andere Vlaams-Brabantse gemeenten. Carrefour maakt ook promotie voor allerlei Francofone initiatieven in Vlaanderen en steunt in verkiezingsperiodes de Franstalige politieke partijen.

Externe linkBewerken