Het Cadettencorps is de vereniging voor en door de cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA).

Cadettencorps
Cadettencorps
Geschiedenis
Opgericht 1898
Structuur
Plaats Breda
Motto Semper Fidelis
Aantal leden 613 (2021)
Media
Website www.cadettencorps.nl

Het Cadettencorps is in 1879 ontstaan met de Cadettensociëteit op de Grote Markt van Breda, opgericht voor cadetten om de zware tucht op de academie te ontlopen. Het doel was toen om hiermee bij te dragen aan de saamhorigheid en kameraadschap onder de leden en gelegenheid te bieden voor ontspanning en recreatie. Het jaar 1898 wordt als officieel oprichtingsjaar beschouwd, omdat vanaf toen de senaat (bijna) onafgebroken als hoogste orgaan van het Cadettencorps heeft gefunctioneerd.

In de loop der tijd kreeg de vereniging ook ten doel de cadetten voor te bereiden op het officiersschap en creëerde het een veilige leeromgeving voor de leden, om te werken aan leidinggevende- en organisatorische vaardigheden. Met deze doelstellingen speelt het Cadettencorps een grote rol in de persoonsvorming op de KMA, naast de militaire- en de academische vorming van de aspirant-officieren.

De gelijkaardige vereniging van de adelborsten van het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) heet het Korps Adelborsten.

Samenstelling van het Cadettencorps bewerken

Het Cadettencorps is samengesteld uit een Senaat, middenkaderverenigingen, Senaatscommissies en onderverenigingen.

De Senaat is het hoogste bestuursorgaan van het Cadettencorps. De Senaat is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het Corps en houdt zich voornamelijk bezig met beleid, zowel op korte als lange termijn. De algemene taken van de Senaat zijn onder andere het organiseren van Corps-brede activiteiten en het behartigen van de belangen van het Cadettencorps en haar leden zowel intern als extern. Verder houdt zij onder andere de planning en  financiën bij, plus vervult zij een belangrijke rol met de Chef du Protocol in het bewaken en behouden van tradities, waarden en normen.

Voorbeelden van andere besturen binnen het Corps zijn: het Cadetten Sociëteitsbestuur, welke onder andere de Corpsruimtes beheert, de Sportcommissie, die zorg draagt voor alle sportverenigingen waaronder de Cadetten Rugby Football Society, At World's End, belangenbehartiger voor de cadetten studerend in Den Helder en de Assautcommissie, die jaarlijks het oudste en traditionele cadettenfeest organiseert.

Naast de Senaat en haar verenigingen kent het Corps een systeem van Corpsfamilies die vele jaren terug gaan, waarin nieuwe Corpsleden in een familie komen van zowel cadetten als alumni van het Cadettencorps en de KMA.[1]