CEMT-klasse

Europese vaarwegenclassificering

De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in CEMT-klassen om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. De klasse-indeling werd in 1992 bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (vandaar de term CEMT-klasse).

Vaarwegenkaart naar bevaarbaarheidsklasse CEMT II en hoger - aantal scheepvaartpassages (beroeps-/recreatievaart), 2008

Per klasse zijn de maximale afmetingen van het schip vastgelegd. Hiermee wordt meteen duidelijk welke bruggen al dan niet ondervaarbaar zijn en welke kanalen en rivieren al dan niet bevaarbaar zijn vanwege diepgang en manoeuvreerbaarheid.

De indeling loopt van RA t/m RD en 0 t/m VIIa. De genoemde namen van het soort schip zijn ontleend aan het grootste schip waarvoor de afmetingen van de vaarweg geschikt zijn.

De onderstaande tabel is een uittreksel van de Richtlijnen Vaarwegen 2011 van Rijkswaterstaat, waarin de verouderde afmetingen uit 1992 zijn bijgesteld. En aangevuld met de recreatie klassen RA t/m RD.[1][2][3]

CEMT-
klasse
RWS-
klasse
Type Lengte Breedte Diepgang
geladen
Strijkhoogte
leeg/geladen
Laadvermogen
(ton)
RA Open boot 5,5 2,00 0,50 2,00
RB Kajuitmotorboot 9,5 3,00 1,00 3,25
RC Motorjacht 15,0 4,00 1,50 4,00
RD Zeilboot 15,0 4,00 2,10 30,00[4]
0 M0 Kleinere vaartuigen <250
I M1 Spits 38,50 5,05 2,5 4,65/3,35 251-400
II M2 Kempenaar 50-55 6,6 2,6 5,8/4,6 401-650
III M3 Hagenaar 55-70 7,2 2,6 6,3/5,1 651-800
III M4 Dortmund-Eemskanaalschip 67-73 8,2 2,7 6,3/5,1 901-1050
III M5 Verl. Dortmund-Eemskanaalschip 80-85 8,2 2,7 6,3/5,1 1051-1250
IVa M6 Rijn-Hernekanaalschip 80-105 9,5 2,9 6,7/5,3 1251-1750
IVa M7 Verl. Rijn-Hernekanaalschip 105 9,5 3,0 6,7/5,3 1751-2050
Va M8 Groot rijnschip 110 11,4 3,5 7,1/5,4 2051-3300
Va M9 Verl. groot rijnschip 135 11,4 4,0 7,1/5,4 3301-4000
Vb Duwkonvooi met 1×2 bakken in de lengte 170-190 11,4 3,5-4,0 9,1 3951-7050
VIa M10 Maatgevend schip 110 13,5 4,0 7-9,1 4001-4300
VIa M11 Maatgevend schip 135 14,20 4,0 7-9,1 4301-5600
VIa M12 Rijnmax schip 135 17,0 4,0 7-9,1 >5601
VIb Duwkonvooi met 2×2 bakken naast elkaar 185-195 22,8 3,5-4,0 7-9,1 6400-12.000
VIc Duwkonvooi met 3×2 bakken naast elkaar 270 22,8 3,5-4,0 9,1 9600-18.000
VIIa Duwkonvooi met 2×3 bakken naast elkaar 195 34,2 3,5-4,0 9,1 14500-27.000

Zie ook bewerken