Burgerwacht

Een burgerwacht is een uit gewone burgers samengestelde groep die (al dan niet met instemming van de overheid en al dan niet gewapend en geüniformeerd) de openbare orde en veiligheid handhaaft. Het kan ook verwijzen naar een individueel lid van een dergelijke organisatie die een politietaak vervult.

Het kan in het bijzonder verwijzen naar:

Zie ookBewerken