Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

(Doorverwezen vanaf Brugpensioen)

Het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag, tot en met 31 december 2011 officieel brugpensioen genoemd, is een speciaal geval van werkloosheidsuitkering in België.

DefinitieBewerken

Het brugpensioen is oorspronkelijk in het leven geroepen om de werkloosheid die was ontstaan ten gevolge van de oliecrisis in 1973 op te vangen. Voor elke bruggepensioneerde zou men een jongere aan het werk zetten.

De werkloosheid met bedrijfstoeslag is nu een regeling die bepaalde oudere werknemers, in geval van ontslag, de mogelijkheid biedt om, naast de werkloosheidsuitkering, een aanvulling te krijgen van de werkgever. Het is dus geen traditioneel pensioen, zoals de term brugpensioen doet vermoeden. Het systeem van de conventioneel werkloosheid met bedrijfstoeslag is gebaseerd op het bestaan van een collectieve arbeidsovereenkomst. Het gaat hier dus niet om een pensioen (op grond van opgebouwde pensioenrechten), maar om een speciaal geval van werkloosheidsuitkering.

VoorwaardenBewerken

Om recht te hebben op werkloosheid met bedrijfstoeslag moet men tegelijkertijd voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. dat wil zeggen toelaatbaar en vergoedbaar zijn tot het stelsel van de werkloosheid.
 • Tewerkgesteld zijn in de privésector (er bestaat een uitzondering voor instellingen met saneringsplan).
 • Gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst.
 • Ontslagen zijn.
 • Recht hebben op een aanvullende vergoeding op basis van een geldige collectieve arbeidsovereenkomst (cao).
 • De vereiste leeftijd bereikt hebben op het vereiste ogenblik. De leeftijd vanaf wanneer men kan genieten van de werkloosheid met bedrijfstoeslag hangt af van de cao die van toepassing is.
 • Het vereiste beroepsverleden kunnen aantonen. Het aantal jaren beroepsverleden dat men moet bewijzen, hangt af van de leeftijd waarop de werkloosheid met bedrijfstoeslag begint en de cao die van toepassing is.

In de praktijkBewerken

Een ‘bruggepensioneerde’ heeft recht op een werkloosheidsuitkering ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor alle dagen van de week, uitgezonderd de zondagen, waarvan het dagbedrag steeds 60% van zijn begrensde brutoloon bedraagt. Hij heeft ten laste van zijn werkgever of een fonds opgericht bij een paritair comité of in voorkomend geval door het fonds voor sluiting van ondernemingen recht op een aanvullende vergoeding die wordt bepaald in functie van een begrensd maandloon en waarvan de betaling gekoppeld is aan de betaling van de werkloosheidsuitkering.

Het totale bedrag van het de werkloosheid met bedrijfstoeslag is onderworpen aan twee inhoudingen van sociale zekerheid.

OvergangsregelingBewerken

De leeftijds- en beroepsloopbaanvereisten om van werkloosheid met bedrijfstoeslag gebruik te kunnen maken worden over de periode 2012-2018 gradueel verhoogd. Het tempo van deze verhoging hangt af van de CAO of het collectief akkoord waarmee in werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt voorzien (voor of na 1 januari 2012).

Verder moet voor deze overgangsregeling rekening gehouden worden of de werkloosheid met bedrijfstoeslag er komt:

 • vanaf de leeftijd van 60 jaar;
 • voor werknemers met een lange loopbaan;
 • voor werknemers met een zwaar beroep; of
 • voor ondernemingen in moeilijkheden/in herstructurering.

Externe linksBewerken