Bruggeld

Bruggeld is een heffing die vaartuigen moeten betalen bij passeren van gemeentelijke bruggen en sluizen. Meestal staat het tarief op de brug vermeld. Het bruggeld wordt betaald door het in een klomp te gooien die door de brugwachter aan een hengel wordt neergelaten.

Passage over het water van provinciale bruggen en sluizen is gratis.

Zie ookBewerken