Bouwvakker

Een bouwvakker (van bouw + vak) is iemand die in de bouwwereld zijn dagelijkse werkzaamheden verricht.

Bouwvakker

Het is een verzamelnaam voor beroepen als:

In Nederland vallen bouwvakkers onder de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de bouw, de bouw-cao.

Zie ookBewerken