Bloemkoolwijk

Type woonwijk uit 1970-1985
Plattegrond van de bloemkoolwijk Doorslag in Nieuwegein.

Bloemkoolwijken zijn woonwijken die sinds 1970 in Nederland werden gebouwd, en zich kenmerken zich door een bloemkoolstructuur of "boomstructuur" met sterk hiërarchisch geordende verkeersstromen, waarbij het doorgaande verkeer over een ringweg (of een beperkt aantal hoofdwegen) wordt geleid, en de woonerven als bloemkoolroosjes op de hoofdwegen zijn "geplant" die elk maar één (rondlopende of doodlopende) toegang hebben en daardoor autoluw zijn.

De opvolger van de bloemkoolwijk is de Vinex-wijk, gebouwd vanaf 1995.

Planologen en stedenbouwkundigen gebruikten de term 'bloemkoolwijk' in de ruimtelijke ordening en planologie voor een specifiek stedelijk woonmilieu uit de periode 19701985. Stedenbouwkundig en planologisch gezien markeren de woonmilieus uit die periode een keerpunt binnen de Nederlandse stadsontwikkeling van na 1945. Het ontwerp van de bloemkoolwijk was een reactie op de planningsdoctrine en ontwerpgedachte van de nieuwe zakelijkheid en de daarmee gepaard gaande strokenbouw en stempelstructuur. De bloemkoolwijk vormt een intermezzo tussen de functionalistische en monolithische wijken van na de Tweede Wereldoorlog en de eclectische en retrospectieve stijlen van de jaren negentig.

Enkele typerende voorbeelden van bloemkoolwijken zijn De Weezenhof in Nijmegen, Kronenburg in Arnhem, Peelo in Assen en Holy-Noord in Vlaardingen.[1]

NotenBewerken