Blended learning

Blended learning is een Engelse term die sinds 2005 gebruikt wordt om een bepaalde onderwijsvisie te beschrijven. Professionele trainers in het bedrijfsleven hebben blended learning ontdekt omstreeks 1990. Binnen organisaties met meerdere locaties bestond de behoefte om medewerkers gezamenlijk training en opleiding aan te bieden zonder de nadelen van afstand en tijd. Technologische producten zoals Lotus Notes, gecreëerd in 1989 (zie IBM Notes), maakten deze ontwikkeling mogelijk.

DefinitiesBewerken

Eén definitie is "een combinatie van online leren en contactonderwijs", een andere "een combinatie van campusonderwijs en e-learning". Deze definities zijn niet de enige, waardoor hierover regelmatig discussies gevoerd worden. Professionele trainers in het bedrijfsleven onderkenden al snel dat enkel het inzetten van technologie onvoldoende was om te spreken over blended learning. Veel blended-learningprojecten stranden, zelfs wanneer de noodzakelijke kennis, trainers, technologie en budget aanwezig is.[bron?]

Oliver en TrigwellBewerken

De definitiekwestie wordt helder verwoord door Oliver en Trigwell[1], die daarbij ingaan op de term ’blended’ en de term ’learning’. Zij stellen dat het begrip ’blended learning’ in veel gevallen wordt gedefinieerd als een ’mix’ van leren met en zonder technologie, waarbij een nadere afbakening en invulling niet wordt gegeven. Daarnaast treffen ze nog andere definities aan. In het kader van hun analyse gaan ze in op de drie meest gebruikte definities van ’blended learning’:

  • De geïntegreerde combinatie van traditioneel onderwijs en ’online’ onderwijs.
  • De combinatie van gereedschappen en media in een e-learning-omgeving.
  • De combinatie van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie.

De auteurs wijzen erop dat het steeds gaat om het combineren van allerlei zaken, zoals technologie, instructiewijzen, leertheoretische uitgangspunten of didactische strategieën. Tegelijkertijd stellen ze vast dat ’blended learning’ voor iedereen een andere betekenis heeft en anders wordt ingevuld. Consequentie is dat curriculumontwerpers geneigd zijn een onderwijsprogramma eerst te analyseren, het vervolgens op te splitsen in onderdelen, om dan voor elk onderdeel te bepalen hoe het aangeboden moet worden in de leeromgeving. Het inrichten van een leerproces wordt daarmee teruggebracht tot een logistiek probleem, waarbij de keuze voor een distributiewijze en inrichting van de leeromgeving afhangt van de uitgangspunten en criteria die de ontwerper hanteert.

Externe linkBewerken