Bituriges

De Bituriges waren een Gallische stam met als hoofdstad Bourges (Avaricum).

Zilveren munten van de Bituriges Cubi.

In het begin van de jaartelling was het een van de belangrijkste stammen, maar zijn invloed werd snel minder. Argentomagus (dicht bij het hedendaagse Argenton-sur-Creuse) was een ander belangrijk centrum van de Bituriges. Dit is een van de vele stammen die uit elkaar lijkt gevallen te zijn: de Cubi leefden dicht bij Bourges/Berry, de Vivisci dicht bij Burdigala (Bordeaux). De naam betekent 'koningen van de wereld'.