Bisdom Paramaribo

Het Bisdom Paramaribo (Latijn: Dioecesis Paramariboënsis) is het enige rooms-katholieke bisdom in Suriname met als kathedraal de Sint Petrus en Paulus Kathedraal in Paramaribo. Net als onder andere het bisdom Willemstad behoort het tot de kerkprovincie van het aartsbisdom Port of Spain dat gevestigd is in de hoofdstad van Trinidad en Tobago.

De Sint Petrus en Paulus kathedraal te Paramaribo. (Foto uit zomer 2002, toen het gebouw werd hersteld.)

In 1817 kreeg het huidige bisdom de status van apostolische prefectuur en in 1852 werd het een apostolisch vicariaat. Sinds 1865 toen de Zalige Paus Pius IX de Surinaamse missie had toevertrouwd aan de Redemptoristen waren alle apostolisch vicarissen van deze congregatie. De bekendste redemptorist die als missionaris werkzaam was in Suriname is Peerke Donders die werkte in een melaatsenkolonie in de buurt van de Coppenamerivier en in 1982 zaligverklaard is. Op 7 mei 1958 vond de verheffing van het apostolisch vicariaat tot een volwaardig bisdom plaats.

Volgens eigen opgave van dit bisdom zijn er ongeveer 97.000 katholieken in Suriname, wat neerkomt op circa 23% van de bevolking. Het bisdom is verdeeld over 30 parochies en 116 missiestaties. In het pastoraat zijn er 18 priesters.

Zie ookBewerken