Bijlage

Een bijlage, of appendix, is een deel van een rapport of scriptie waarin men over het algemeen achtergrondmateriaal opneemt dat de hoofdtekst onnodig lang zou maken. Een bijlage kan ook een los deel zijn die bij een brief of een tijdschrift gevoegd wordt.

Een appendix kan bijvoorbeeld ook zijn een verklarende woordenlijst bij een boek of een aparte uiteenzetting omtrent daarin gebezigde begrippen.

Met de komst van e-mail wordt met een bijlage (of in het Engels: attachment) een apart bestand bedoeld dat met de e-mail wordt meegestuurd.