Een Bijbelschool is een onderwijsinstelling waar de Bijbel en de christelijke leefregels worden bestudeerd en gedoceerd. Niet elke theologische opleiding is daarentegen een Bijbelschool. Studenten worden namelijk niet alleen geacht de Bijbel te bestuderen, maar ook de lessen er in zich eigen te maken. Een discipelschapschool richt zich ook op Bijbelstudie, maar heeft een belangrijk praktisch element. Door de overeenkomsten wordt een discipelschapschool ook vaak een Bijbelschool genoemd.

Hoger onderwijsBewerken

Er zijn universiteiten en HBO's waar men op christelijke identiteit selecteert. Op deze onderwijsinstellingen gaat men ervan uit dat wetenschap en geloof elkaar niet hoeven uit te sluiten, maar dat men met wetenschap alleen God niet zal leren kennen. Bij het studeren aan een dergelijke opleidingen hebben studenten veelal recht op studiefinanciering. Een theologiestudie op HBO-niveau heet Godsdienst en Pastoraal Werk (GPW).

Particuliere BijbelscholenBewerken

Elk individu heeft het recht om een eigen Bijbelschool op te richten. Er zijn meer dan 20 deeltijd-, online- en voltijdopleidingen[1]. Het niveau verschilt daarom onderling nogal. In Nederland zijn er Bijbelscholen die bij internationale netwerken zijn aangesloten. Ook is er vaak sprake van overkoepelende organisaties of Bijbelscholen die met universiteiten samenwerken. In tegenstelling tot de HBO's en universiteiten hebben studenten bij particuliere Bijbelscholen geen recht op studiefinanciering en een OV-Studentenkaart. Om de opleiding te financieren wordt dan vaak gewerkt, geleend of wordt men gesponsord door bekenden.

Internationale discipelschapscholenBewerken

De twee grootste internationale Bijbel- of discipelschapscholen zijn DTS (Discipelschap Training School) van Jeugd met een Opdracht en Master's Commission van de Assemblies of God. Waar DTS zich vooral richt op 3 maanden training en 3 maanden evangelisatie en zending, daar legt Master's Commission de nadruk op het 9 maanden dienen in een christelijke gemeente. Hierin brengt de student het geleerde gedurende het hele jaar in de praktijk, maar zijn evangelisatie en zending ook onderdelen van het programma.

Erkenning studiepuntenBewerken

Door samenwerking met Global University worden de bij Master's Commission behaalde undergraduate studiepunten ook erkend bij een bachelor opleiding.