Bi-articulaire spier

Een bi-articulaire spier is een spier die in zijn verloop twee gewrichten passeert. Het voordeel van een dergelijke spier is dat deze kan meewerken in bewegingen in deze twee gewrichten. Een ander voordeel is dat de spier over een groot gebied dicht bij de rustlengte kan blijven met een maximale vrijwillige contractie (MVC).

Voorbeelden van bi-articulaire spieren zijn: