Bestuurscollege

Het Bestuurscollege vormt het dagelijks bestuur van een Caribisch openbaar lichaam. De gezaghebber is voorzitter van het Bestuurscollege waarin behalve de gezaghebber ook eilandgedeputeerden zitting hebben.

Het Bestuurscollege is te vergelijken met het College van B&W van een Nederlandse gemeente.

Bestuurscollege in de Nederlandse AntillenBewerken

Politiek in de Nederlandse Antillen

 

Dit artikel maakt deel uit van de serie:
Politiek en overheid in de
Nederlandse AntillenPortaal     Politiek

In de Nederlandse Antillen vormde het Bestuurscollege het dagelijks bestuur van een eilandgebied. De gezaghebber was voorzitter van het Bestuurscollege waarin behalve de gezaghebber ook gedeputeerden (minimaal twee en maximaal vier) zitting hadden. De gedeputeerden worden door en uit de leden van de eilandsraad gekozen voor een periode van vier jaren.[1] Dit vindt plaats in de eerste vergadering van een nieuwe zittingsperiode van de eilandsraad.