Bestelling

Bestellen is een opdracht om goed of dienst te leveren. Een bestelling maakt vaak onderdeel uit van het koopproces na het opstellen van koopovereenkomst. Bij post- en pakketbezorging betekent bestellen het verzorgen van de levering. Juridisch wordt het bestellen gezien als een rechtshandeling met eigendomsoverdracht als rechtsgevolg.