Besluitwet

Een besluitwet (Frans: Arrêté-loi) is in België een besluit van de uitvoerende macht dat wetskracht heeft. Het verwijst naar koninklijke besluiten of ministeriële besluiten die genomen zijn tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog en die, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, niet door het parlement konden goedgekeurd worden maar toch aanvaard werden als wetten in de formele zin.

Zie ookBewerken