Bepaling (taalkunde)

taal

In de taalkunde worden bij de grammaticale ontleding woorden of zinsdelen die andere zinselementen nader bepalen bepalingen of adjuncten genoemd. Deze (delen van) zinsdelen zijn (met uitzondering van de als bepaling dienstdoende complementen) niet noodzakelijk voor de syntactische structuur van de zin als geheel, maar verschaffen alleen extra informatie met betrekking tot andere zinsdelen, de kernargumenten.

Men maakt onderscheid tussen de volgende soorten bepalingen: