Hoofdmenu openen

De vennootschapsbelasting wordt geregeld in het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en is gericht op de belasting van de winsten die worden gerealiseerd door vennootschappen. In tegenstelling tot de Belgische personenbelasting wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen de aard van het inkomen, alle inkomsten van een vennootschap worden geacht vervat te zijn in de winst, en zijn kostenforfaits een uitzondering. De startpunt voor de bepaling van de belastbare basis zijn de balans en de resultatenrekening op het eind van het boekjaar.

Inhoud

BelastingplichtigenBewerken

Om onderworpen te zijn aan de vennootschapsbelasting moet aan volgende voorwaarden cumulatief worden voldaan:

Belastbare basisBewerken

In principe belastbare winstBewerken

Het beginpunt van de berekeningsbasis waarop het tarief van de vennootschapsbelasting zal worden toegepast is de in principe belastbare winst bestaat uit volgende bestandsdelen:

 • De aangroei van de reserves
 • De verworpen uitgaven
 • De vergoeding van het kapitaal

De in principe belastbare winst is de eerste fiscale bewerking van de boekhoudkundige winst die blijkt uit de balans en de resultatenrekening.

Bewerking van de in principe belastbare winstBewerken

Alvorens de effectieve belastingbasis kan worden bekomen heeft de fiscus een aantal fiscale aftrekken voorzien, deze worden ook wel de negen bewerkingen genoemd, en bestaan uit volgende bewerkingen:

 • Eerste bewerking: In principe belastbare winst
 • Tweede bewerking: Indeling van de winst naar oorsprong
 • Derde bewerking: bij verdrag vrijgestelde winsten en niet-belastbare bestanddelen
 • Vierde bewerking: de definitief belastbare bestanddelen en de vrijgestelde roerende voorheffing
 • Vijfde bewerking: de aftrek voor innovatie-inkomsten (voordien aftrek voor octrooi-inkomsten)
 • Zesde bewerking: de aftrek voor risicokapitaal (ook wel notionele intrestaftrek genoemd)
 • Zevende bewerking: de aftrek van overgedragen verliezen
 • Achtste bewerking: de investeringsaftrek
 • Negende bewerking: overdracht van de aftrek voor risicokapitaal

Tarief van de vennootschapsbelastingBewerken

Het gewoon stelsel van de vennootschapsbelasting bestaat uit het regime van het basistarief van 33% en het verlaagd tarief die bestaat uit een progressieve belasting, verhoogd met de aanvullende crisisbijdrage van 3%.

Voor aanslagjaar 2019 is het basistarief 20% + 2% crisisbelasting voor kmo's die aan de voorwaarden voldoen. Voor ondernemingen die niet aan deze voorwaarden voldoen geldt een vlak tarief van 29% + 2% crisisbelasting.

Om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief moet eerst aan verschillende voorwaarden worden voldaan.

Externe linksBewerken