Beding

een bepaling in een overeenkomst

Een beding is een bepaling in een overeenkomst, in de overeenkomst zelf, of in algemene c.q. bijzondere voorwaarden waarnaar wordt verwezen.

De essentialia van een overeenkomst, zoals de koopsom, de huurprijs, de erfpachtcanon worden geen beding genoemd.

Een aantal bedingen zijn onder een eigen naam bekend:

Zie ook

bewerken