Battelsluis

sluis in Mechelen, België

De Battelsluis is een sluis in Mechelen en één van de vijf sluizen op het Kanaal Leuven-Dijle, of ook gekend als de Leuvense Vaart. De sluis en bijhorende sluiswachterswoning zijn sinds 2019 vastgesteld onroerend erfgoed.[1]

Het kanaal telde oorspronkelijk slechts twee sluizen, wat overstromingen tot gevolg had. Uiteindelijk werden dit vijf sluizen:

Tussen 1836 en 1837 werd het kanaal aangepast aan schepen met een diepgang tot 3,60 m en herbouwde men ook Kampenhout-sas. Het kanaal was belangrijk voor het transport van goederen en reizigers doch vanaf 1837 nam het reizigersvervoer af toen de spoorlijn tussen Leuven en Mechelen in dienst kwam.