Batholiet

Een batholiet is een lichaam stollingsgesteente, meestal felsisch diepte- of ganggesteente als graniet of granodioriet. Een batholiet is een uiteindelijk gestolde magmakamer.

Schematische weergave van intrusielichamen in een gebied waar (felsisch) vulkanisme plaatsvindt. A = batholiet (nog niet gestold: een magmakamer); B = dike; C = laccoliet; D = pegmatiet; E = sill; F = stratovulkaan. Processen in de afbeelding: 1 = jongere intrusie snijdt door een oudere heen; 2 = xenoliet of roof pendant in een magmakamer; 3 = contactmetamorfose; 4 = aardoppervlak wordt opgeheven als gevolg van het ontstaan van een laccoliet.

NaamgevingBewerken

De naam batholiet is afgeleid van de Oudgriekse woorden βάθος, bathos ("diepte") en λίθος, lithos ("gesteente").

VoorkomenBewerken

Batholieten komen op verschillende plekken voor, een bekende batholiet is gelegen vlak bij Tsumeb in Namibië.