Automatisch geleid voertuig

Een automatisch geleid voertuig (AGV) is een mobiele robot die markers, draden, magneten, laser of andere instrumenten gebruikt voor navigatie.

Automatisch geleid voortuig in een magazijn

AGV's worden veelal ingezet in industriële toepassingen om materialen te vervoeren in een fabriek of depot. Sinds de late 20e eeuw hebben AGV's aan toenemend belang gewonnen in de logistieke sector.