Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Atrahasis-epos, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).
Tabletten met het Atrahasis-epos

Atrahasis is de hoofdpersoon uit het oud-babylonische Atrahasis-epos, dat vooral bekend is vanwege het zondvloedverhaal dat erin voorkomt. Atrahasis overleeft samen met zijn familie als enige de zondvloed. Zijn naam betekent: "bijzonder wijs".

Zie ookBewerken