Atax (taxi)

taxi

Atax was een Amsterdams taxibedrijf dat met elektrische voertuigen reed. In 1909 ontving Atax de eerste praktisch gebruikte taxivergunning van Nederland.

In 1909 werd een speciale stichting in het leven geroepen, Atax, om het benodigde kapitaal, ongeveer 100.000 gulden (toentertijd) bij een te vergaren. In Hamburg werden bij Lloyd elektrische auto's besteld. Ze werken vanuit de garages op de Keizersgracht 481 - 485.

Het was een redelijk succes. Een rit kostte 3 gulden aan voorrijkosten en dan 10 cent per 300 meter.

Het bedrijf zou langzaam overstappen op door benzinemotoren aangedreven taxi's.