Arbeidspsychologie

Arbeidspsychologie kan van oudsher worden opgedeeld in twee vakgebieden: individuele arbeidspsychologie en sociale arbeidspsychologie. Een recente uitbreiding van de arbeidspsychologie betreft de psychologie van arbeid en gezondheid.

  • Bij individuele arbeidspsychologie staat het individu in relatie tot zijn werk centraal, zoals geschiktheid voor functies, prestatiemotivatie, bevrediging in het werk en werkstress.
Lezing over hoe de evolutie van flexibilisering op de arbeidsmarkt (door digitalisatie en automatisatie) leidt tot polarisering een vaak lagere kwaliteit van jobs - Universiteit van Vlaanderen
  • Sociale arbeidspsychologie bestudeert de interacties tussen individuen onderling en tussen individu en groep. Hierbij kan gedacht worden aan communicatieprocessen, besluitvormingsprocessen, samenwerking, rolgedrag, conflicten binnen de organisatie en leiderschap.

Zie ookBewerken