Apollinisch

Apollinisch betekent rustig (doordacht, overdacht en beheerst); deze term is ontleend aan de Griekse god Apollo. Het tegenovergestelde wordt meestal aangeduid met dionysisch (extatisch, onrustig, geestvervoering en onbeheerst).

Deze termen worden vaak gebruikt om een geestesgesteldheid aan te duiden bij een benadering van een uiting (beeld of geluid). Eenvoudig gezegd staat apollinisch voor ordelijk.

Zie ookBewerken