Anna van Pruisen (1576-1625)

aristocrate uit Pruisen (1576-1625)

Anna van Pruisen (Koningsbergen, 3 juli 1576 - Berlijn, 30 augustus 1625) was de oudste dochter van Albrecht Frederik van Pruisen en van Maria Eleonora van Gulik-Kleef. Zij huwde in 1594 met keurvorst Johan Sigismund van Brandenburg. Anna was zeker geen schoonheid en het huwelijk werd vooral afgesloten om de aanspraken van Brandenburg op het hertogdom Pruisen veilig te stellen. Anna werd als nicht van de laatste hertog van Kleve, Johan Willem door de Pruisische Hohenzollern beschouwd als erfgenaam van de hertogdommen Kleef, Gulik en Berg, evenals van de graafschappen Mark en Ravensberg. Tot slot van de Gulik-Kleefse opvolgingsstrijd dienden de Hohenzollern de erfenis te delen met Palts-Neuburg. Voor het eerst kwamen gebieden in Rijnland en Westfalen terecht bij Brandenburg-Pruisen.

Kinderen

bewerken

Voorvaderen

bewerken
Frederik Willem I van Brandenburg
Overgrootouders Frederik I van Brandenburg-Ansbach
(1460–1536)

Sophia van Polen.
(1464-1512)
Erik I van Brunswijk-Lüneburg
(1470–1540)

Elisabeth von Brandenburg
(1510–1558)
Johan III van Kleef
(1490-1539)

Maria van Gullik
(1491-1543)
Keizer Ferdinand I
(1503-1564)
∞ 1521
Anna van Bohemen en Hongarije
(1503–1547)
Grootouders Albrecht van Pruisen (1490-1568)

Anna Maria van Brunswijk-Lüneburg (-)
Willem V van Kleef (1516-1592)

Maria van Oostenrijk (1531-1581)
Ouders Albrecht Frederik van Pruisen (1553–1618)

Maria Eleonora van Gulik (1550–1608)
Anna van Pruisen (1576–1625)