Andrologie

Andrologie is een geneeskundig specialisme dat zich bezighoudt met ziekten van mannen (in tegenstelling tot gynaecologie). De term 'andrologie' is afgeleid van het Oudgriekse ἀνήρ (anēr), genitivus ἀνδρός (andros) dat 'man' betekent.

Er is een zekere overlapping met het vakgebied van de urologie.