André De Wolf

Belgisch kanunnik

André De Wolf (Ronse, 5 juli 1939) is een Belgisch kanunnik, die actief was als directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs van 1990 tot 2004.

LevensloopBewerken

Hij studeerde in Leuven, werd priester gewijd op 5 april 1964 en werd doctor in de theologie. Van 1966 tot 1968 was hij onderpastoor in Kluisbergen. Een tijd lang was hij professor aan het Groot­sem­i­narie van Gent.[1] Hij leidde het katholiek onderwijs, namens de bisschoppenconferentie, van 1990 tot 2004. In die positie ijverde hij systematisch voor de gelijke behandeling van alle onderwijsnetten in Vlaanderen. Hij bewaakte de eigenheid van het katholiek onderwijs, die volgens hem lag in het concept van de "totaal-vorming" die wordt aangeboden, eerder dan in een louter pragmatische of economische benadering van onderwijs.[2]

In 1992 werd hij titulair kanunnik. Na zijn emeritaat werd hij als hoofd van het katholiek onderwijs opgevolgd door Mieke Van Hecke.

Hij verwierf ook bekendheid door missen op te dragen in Ronsens dialect.

FunctiesBewerken

  • Directeur-generaal VSKO
  • Kanunnik van Sint-Baafs
  • Ronse: pastoor van de St.-Antoniusparochie
  • Biss­chop­pelijk gedelegeerde voor de pas­toraal in de rust– en ver­zorg­ing­ste­huizen in het Bisdom Gent
  • Geestelijk adviseur en waarne­mend voorzit­ter van Caritas Catholica Vlaan­deren
  • Voorzit­ter van Welzijnszorg
Voorganger:
Alfred Daelemans
Directeur-generaal van het VSKO
1990 - 2004
Opvolger:
Mieke Van Hecke