Amentia

Amentia is een vernederlandst woord uit het Latijn en betekent "waanzin".

GeschiedenisBewerken

Het woord is vooral bekend in medische kringen en stamt waarschijnlijk af van het kerklatijn. Het amentia is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord en heeft twee betekenissen, namelijk zinneloosheid en waanzin of verdwazing. Verder is er ook nog het bijvoeglijk naamwoord: amens (-entis) dat gek, ontzet, verdwaasd, ongerijmd, dolzinnig of onzinnig kan betekenen.

Latijnse spreekwoordenBewerken

Amentia of amens /entis werd gebruikt in de volgende spreekwoorden:

  • Amens metu, terrore, dolere: "Verbijsterd van angst, van smart";
  • Nihil amentius dicitur: "Men zegt niks meer ongerijmd".