Ambtsadel (Frans: noblesse de robe) is de aanduiding voor personen die hun adeldom ontlenen aan een hoog bestuurlijk ambt in het Frankrijk van het ancien régime. De naam noblesse de robe is ontleend aan de toga die zij droegen op grond van hun universitaire opleiding. Ook in de Bourgondische en Habsburgse Nederlanden kwam ambtsadel voor, meestal afkomstig uit de Franche Comté.

De ambtsadel stond tegenover de zwaardadel (noblesse d'épée), bestaande uit de oude geslachten die hun adeldom ontleenden aan hun militaire functie in het feodale stelsel.